"There are no legends about people running on a treadmill"

Positieve aspecten van trainen in een natuurlijke omgeving:

vs

De interesse en vraag naar outdoor training is het laatste jaar aanzienlijk gegroeid. Anno 2014 woont ongeveer 75% van de Europese bevolking in een verstedelijkt gebied. (Thompson Coon et al., 2011)

Uit onderzoek (Thompson Coon, et al., 2011) is gebleken dat training in een natuurlijke setting tal van voordelen heeft in functie van de mentale welgezindheid. In vergelijking met indoor trainen gaat trainen in natuurlijke omgeving gepaard met een vergroot gevoel van revitalisering en positief engagement.

Trainen in de natuur zorgt voor een verminderd gevoel van spanning, verwarring, nijdigheid, vermoeidheid en depressie. Het geeft alsook een boost aan je energie-level.

De testpersonen uit dit onderzoek erkenden meer plezier en tevredenheid na een buitenactiviteit.

Buiten trainen gaat logischer wijze gepaard met een grotere opname van vitamine D via het zonlicht. Het is een algemeen feit dat overgewicht vaak gepaard gaat met een tekort aan vitamine D. Fysieke activiteiten uitvoeren in een natuurlijk omgeving heeft met andere woorden een zeer positief effect op het tekort aan vitamine D. (Thompson Coon, et al., 2011)

Er moet echter rekening gehouden worden met een verminderd effect op de mentale welgezindheid indien men in een druk verstedelijkt gebied fysieke activiteiten uitvoert. Zo heeft sporten in de natuur (Pretty, Peacock, Sellens, & Griffin, 2005) een groter positief effect op bloeddruk, vertrouwen en vermoeidheid dan sporten in een verstedelijkt gebied. 

Buiten zijn gaat gepaard met een verhoogde vitaliteit. Vitaliteit wordt in deze blog omschreven als: zowel fysieke en mentale energie hebben. Wanneer men vitaal is voelt men zich meer enthousiast, levendig en energierijk. Er is een correlatie met fysieke activiteit en sociaal contact in een natuurlijke setting. Fysieke activiteit en sociaal contact kunnen we associëren met een verhoogde vitaliteit. Studies hebben aangewezen dat outdoor ervaringen een positief effect hebben op de gezondheid en dat men zich meer levendig voelt (Ryan et al., 2010).

Besluit:

De combinatie van de voordelen van fysieke activiteit en de verbintenis met de natuur zorgt voor een unieke combinatie die zeer positief is voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens.

Go outside and move, play and train with Move Natural! 

harm loontiensComment